Oplechovanie

Oplechovanie a doplnky v ponuke Limblach!

Prezentujeme dostupné kategórie produktov

Hrebenáč na strešnú krytinu

Hrebenáč na trapézy

Záveterné lišty

Žľabový pás ​

Podžľabový pás

Bočné oplechovanie komína

Horné oplechovanie komína

Lemovanie k stene

Predná doska ​

Bočné oplechovanie​

Parapety

Úžľabie​

Snehová zábrana​